Tarihçe

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi (HFSA), Prof. Dr. Hayrettin Ökçesiz’in başkanlığında ve Türkiye’de Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi alanında çalışanlar başta olmak üzere akademiden ve uygulamacılardan alana ilgi duyan herkese kadar geniş bir destekçi ağı ile örülmüş bir çevre olarak, 1993 yılında ortaya çıkmıştır.

HFSA, birinci kitabının “Sunuş” yazısında da belirtildiği üzere, hukuka ilişkin gerçeklik bilimlerinin ve hukuk felsefesinin ürettiği bilgileri okuyucusuna ulaştırmak üzere kendi içerisinde derleyip toparlamayı ve bu tür bilgi üretimini desteklemeyi amaç edinmiştir.

HFSA, varoluşunun ilk adımlarını, çevirilerden oluşan derleme bir eser olan birinci kitabı ve çevirilere yer vermekle beraber ülke akademisyenlerinin telif çalışmalarına da yer veren ikinci kitabı ile ve bu maksatla atmıştır. Bundan sonraki kitaplarda ise ağırlığı, ilki 1994 yılında gerçekleştirilen ve bugüne kadar süren, 2002 yılından itibaren “Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar” adı altında düzenlenen ve sempozyum bildirileri ile alana dair olmak kaydıyla ucu açık bir şekilde gelen katkılar oluşturmuştur. HFSA, bu başlangıç ve gelişme süreçleriyle beraber, yoluna daha ziyade sempozyum ayağı ve bu ayağa katılımcıların sunduğu bildirilerin yer aldığı kitaplar ile devam etmiştir.

HFSA Çevresinin kitap ve sempozyumlardan oluşan faaliyet ve çıktıları, kronolojik olarak, şöyle sıralanabilir:

Kitaplar

Kitap: HFSA – Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, haz. Hayrettin Ökçesiz, İstanbul, Nüans Basın Yayın, 1993.

Kitap: HFSA – Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, haz. Hayrettin Ökçesiz, İstanbul, Afa Yayınları, 1995.

Kitap: HFSA – Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi – Hukuksal Olgular Araştırması ve Hukuk Devleti, haz. Hayrettin Ökçesiz, İstanbul, Alkım Yayınları, 1996.

Kitap: HFSA – Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, haz. Hayrettin Ökçesiz, İstanbul, İstanbul Barosu Yayınları, 2002.

Kitap: HFSA – Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, haz. Hayrettin Ökçesiz, İstanbul, İstanbul Barosu Yayınları, 2002.

Kitap: HFSA – Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, haz. Hayrettin Ökçesiz, İstanbul, İstanbul Barosu Yayınları, 2003.

Kitap: HFSA – Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, haz. Hayrettin Ökçesiz, İstanbul, İstanbul Barosu Yayınları, 2003.

Kitap: HFSA – Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, haz. Hayrettin Ökçesiz, İstanbul, İstanbul Barosu Yayınları, 2003.

Kitap: HFSA – Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, haz. Hayrettin Ökçesiz, İstanbul, İstanbul Barosu Yayınları, 2004.

Kitap: HFSA – Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, haz. Hayrettin Ökçesiz, İstanbul, İstanbul Barosu Yayınları, 2004.

Kitap: HFSA – Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, haz. Hayrettin Ökçesiz, İstanbul, İstanbul Barosu Yayınları, 2005.

Kitap: HFSA – Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, haz. Hayrettin Ökçesiz, İstanbul, İstanbul Barosu Yayınları, 2005.

Kitap: HFSA – Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, haz. Hayrettin Ökçesiz, İstanbul, İstanbul Barosu Yayınları, 2005.

Kitap: HFSA – Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, haz. Hayrettin Ökçesiz, İstanbul, İstanbul Barosu Yayınları, 2005.

Kitap: HFSA – Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, haz. Hayrettin Ökçesiz, İstanbul, İstanbul Barosu Yayınları, 2006.

Kitap: HFSA – Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, haz. Hayrettin Ökçesiz, İstanbul, İstanbul Barosu Yayınları, 2007.

Kitap: HFSA – Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, haz. Hayrettin Ökçesiz, İstanbul, İstanbul Barosu Yayınları, 2007.

Kitap: HFSA – Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, haz. Hayrettin Ökçesiz, Gülriz Uygur, İstanbul, İstanbul Barosu Yayınları, 2008.

Kitap: HFSA – Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, haz. Hayrettin Ökçesiz, Gülriz Uygur, yard. Saim Üye, Eylem Ümit, Zeynep İspir Toprak, Emine İrem Akı, İstanbul, İstanbul Barosu Yayınları, 2010.

Kitap: HFSA – Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, haz. Hayrettin Ökçesiz, Gülriz Uygur, yard. Saim Üye, Eylem Ümit, Zeynep İspir Toprak, Emine İrem Akı, İstanbul, İstanbul Barosu Yayınları, 2010.

Kitap: HFSA – Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, haz. Hayrettin Ökçesiz, Gülriz Uygur, yard. Saim Üye, Eylem Ümit, Zeynep İspir Toprak, Emine İrem Akı, İstanbul, İstanbul Barosu Yayınları, 2010.

Kitap: HFSA – Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, haz. Hayrettin Ökçesiz, Gülriz Uygur, yard. Saim Üye, Eylem Ümit, Zeynep İspir Toprak, Emine İrem Akı, İstanbul, İstanbul Barosu Yayınları, 2010.

Kitap: HFSA – Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, haz. Hayrettin Ökçesiz, Gülriz Uygur, Saim Üye, İstanbul, İstanbul Barosu Yayınları, 2012.

Kitap: HFSA – Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, haz. Hayrettin Ökçesiz, Gülriz Uygur, Saim Üye, İstanbul, İstanbul Barosu Yayınları, 2012.

Kitap: HFSA – Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, haz. Hayrettin Ökçesiz, Gülriz Uygur, Saim Üye, İstanbul, İstanbul Barosu Yayınları, 2012.

Kitap: HFSA – Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, haz. Hayrettin Ökçesiz, Gülriz Uygur, Saim Üye, İstanbul, İstanbul Barosu Yayınları, 2014.

Kitap: HFSA – Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, ed. Hayrettin Ökçesiz, Gülriz Uygur, E. İrem Akı, Nadire Özdemir, ed. yard. Elif Çağla Yıldız, Duygu Hatipoğlu, İstanbul, İstanbul Barosu Yayınları, 2016.

Sempozyumlar

HFSA, 2002 yılından itibaren süreklilik kazanacak “Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar” genel başlıklı sempozyum serisinden önce 17-19 Kasım 1994 tarihleri arasında “Hukuki Olgular Araştırması ve Hukuk Devleti – Hukuk Devleti Uygulaması ve Görgül (Empirik) Araştırılmasının Bilimsel Temelleri”, 5-9 Aralık 1995 tarihleri arasında “Düşünce Özgürlüğü” ve 29 Eylül – 3 Ekim 1997 tarihleri arasında “Yolsuzluk ile Savaşım Stratejileri” konulu sempozyum faaliyetlerinde bulunmuştur.

Bunlardan sonra İstanbul Barosu’nun katkılarıyla yapılan sempozyumlar, kronolojik olarak, şöyle sıralanabilir:

6-7 Eylül 2002 tarihlerinde düzenlenen “Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar” konulu, daha sonra seri haline gelecek sempozyumların ilki.

7-11 Eylül 2004 tarihleri arasında düzenlenen “Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar – II” sempozyumu.

7-10 Eylül 2006 tarihleri arasında düzenlenen “Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar – III” sempozyumu (Bu sempozyumla birlikte HFSA Sempozyum Moderatörlüğü Prof. Dr. Yasemin Işıktaç, yayın süreçleri ise Prof. Dr. Gülriz Uygun tarafından yürütülmeye başlanmıştır).

25-29 Ağustos 2008 tarihleri arasında düzenlenen “Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar – IV” sempozyumu.

13-17 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenen “Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar – V” sempozyumu.

26-29 Kasım 2012 tarihleri arasında düzenlenen “Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar – VI” sempozyumu.

4-7 Kasım 2014 tarihleri arasında düzenlenen “Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar – VII” sempozyumu.

15-18 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenen “Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar – VIII” sempozyumu.

2-4 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenen “Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar – IX” sempozyumu