Yazım Rehberi

HFSA Bildiri Özetinde Aranan Nitelikler

  • Özetlerde en az dört anahtar kelime olmalıdır. 
  • Özetler, kaynakça hariç, yüz – altı yüz sözcük aralığında olmalıdır.
  • Özetler bir iddia içermeli, hem özet başlığı hem de özet içeriği bu iddiayı yansıtmalıdır.
  • Bir konuyu betimlemek iddiası taşıyan özet ve başlıklar muğlak veya fazla geniş olmamalıdır. 
  • Özetlerde literatür taraması yapıldığına ikna edecek düzeyde kaynakçaya yer verilmelidir.
  • Hakem değerlendirmesinde esas alınacak kriterler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
  • Her bir kriter için 5 en yüksek puan, 1 en düşük puandır.
  • Her özetin asgari 45 puan alması gerekmektedir.
KRİTERLER

                                                                                                              5

4 3 2 1
1 Başlık anlaşılır mı?
2 Başlık iddia/tez içeriyor mu?  (Normatif değil betimleyici olan iddialar muğlak yahut tüketilemeyecek genişlikte olmamalıdır.)
3 Başlık içeriği yansıtmakta mıdır?
4 Başlıktaki iddia ile özetteki iddia örtüşüyor mu?
5 Özet içeriği yeterince açıklamakta mıdır?
6 İçerik hukuk felsefesi ve sosyolojisi alanında değerlendirilebilir mi?
7 Kullanılan dil anlaşılır mı?
8 Kullanılan dil terminolojiye uygun mu?
9 Özet yeterli uzunlukta mı?
10 Özet iddia/tez içeriyor mu?
11 Özette içerilen tez literatür katkısı vaat ediyor mu?
12 Özet akabinde sunulan kaynakçadan özette istifade edildiği anlaşılabiliyor mu?
13 Kaynakça literatür taramasını yapıldığına ikna edecek düzeyde mi?
14 Özet, temel kavramlar ve iddia/tez literatürün dikkate alındığına ikna ediyor mu?
15 Anahtar kelime sayısı yeterli mi?