Yazım Rehberi

HFSA Bildiri Özetinin Nitelikleri

— Özetin en az 200 en çok 500 kelimeden oluşması beklenmektedir.

— Özetin başlığı asıl metni temsil edici olmalıdır.

— Özetten, çalışmanın temel önerisinin alana katkı sağlayıcı nitelikte olduğu anlaşılmalıdır.

— Özette, tebliğ konusu açıkça tanımlanmalıdır.

— Türkçe dil ve yazım kurallarına uyulmalıdır.

— En az 5 adet, içerikle uyumlu ve anlaşılabilir nitelikte anahtar kelime oluşturulmalıdır.

— Özette tebliğde savunulacak iddianın yahut betimlenecek konunun özeti verilmelidir.

— Özette literatür taramasının yapıldığını gösterecek düzeyde bibliyografyaya yer verilmelidir.

Örnek Bildiri Özet Metnini İncele