Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi

Sayın Katılımcımız,

2-4 Ekim 2019 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesinde gerçekleştirilmiş olan 9. Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar Sempozyumunda sunulan tebliğlerin tam metinlerinden oluşacak bildiri kitabımız için çalışmalarımız devam etmektedir. Kitabımız Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivinin (HFSA) 29. sayısı olacaktır ve online olarak yayımlanacaktır.

Tebliğinizin HFSA Bildiri Kitabında yer almasını istiyorsanız, ekte iletilen yazım ilkelerine göre hazırlayacağınız tam metninizi, 30 Haziran 2020 Salı günü mesai saati bitimine kadar 2019hfsa@gmail.com adresine göndermenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi Yayın Kurulu

HFSA İstanbul Hukuk Düşüncesi Toplantıları - III

HFSA İstanbul Hukuk Düşüncesi Toplantıları‘nın üçüncüsü 29 Şubat 2020 Saat 14:00’de Galip Engin Şimşek‘in moderatörlüğünde D. Celaleddin Kavas ve Umut Koloş‘ın “Dünya-Sistem Hukuk Politikaları Türkiye” başlıklı konuşmasıyla Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde gerçekleşecek.

Katılım için herhangi bir şart yoktur ve etkinlik ücretsizdir.

Geçmiş Etkinlikler

HFSA İstanbul Hukuk Düşüncesi Toplantıları - II

HFSA İstanbul Hukuk Düşüncesi Toplantıları‘nın ikincisi 18 Ocak 2020 Saat 14:00’de Sercan Gürler‘in moderatörlüğünde Hüseyin Günal‘ın “Kant & Spinoza’da Özgürlük” başlıklı konuşmasıyla Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde gerçekleşecek.

Katılım için herhangi bir şart yoktur ve etkinlik ücretsizdir.

HFSA İstanbul Hukuk Düşüncesi Toplantıları - I

HFSA İstanbul Hukuk Düşüncesi Toplantıları‘nın ilki 7 Aralık 2019 Saat 14:00’de O. Vahdet İşsevenler‘in moderatörlüğünde Engin Arıkan‘ın “Sert Pozitivizm” başlıklı konuşmasıyla Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde gerçekleşecek.

Katılım için herhangi bir şart yoktur ve etkinlik ücretsizdir.