Yazım Rehberi

HFSA Bildiri Özetinin Nitelikleri

— Özetin en az 200 en çok 500 kelimeden oluşması beklenmektedir.

— Özetin başlığı asıl metni temsil edici olmalıdır.

— Özetten, çalışmanın temel önerisinin alana katkı sağlayıcı nitelikte olduğu anlaşılmalıdır.

— Özette, tebliğ konusu açıkça tanımlanmalıdır.

— Türkçe dil ve yazım kurallarına uyulmalıdır.

— En az 5 adet, içerikle uyumlu ve anlaşılabilir nitelikte anahtar kelime oluşturulmalıdır.

Örnek Bildiri Özet Metnini İncele

Önemli Tarihler

Son Özet Gönderimi
31 Mayıs 2019

Programın İlan Edilmesi
2 Eylül 2019

Konaklama Talepleri
10 – 25 Eylül 2019

Sempozyum Tarihleri
2 – 4 Ekim 2019